دکتر اسماعیل زارع

جراحی انتهای ریشه

جراحی انتهای ریشه
درمواردی علی رغم درمان ریشه قابل قبول ،عفونت انتهای ریشه وجود دارد.
در چنین مواردی یا در زمانی که دسترسی به ریشه دندان به علت روکش یا پایین داخل کانال،امکان دسترسی به ریشه نمی باشد.
در این موارد جهت حذف عفونت دندان،توصیه به دسترسی به انتهای ریشه از طریق جراحی می شود تا با کورتاژ و قطع کردن انتهای ریشه عفونت حذف شود.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید:

راهنمای ثبت پیام

پرسش یا نظری دارید؟
همین حالا می توانید پرسش یا نظر خود را ثبت کنید.