دکتر اسماعیل زارع

اپکسوژنزیس

اپکسوژنزیس
در دندان هایی با ریشه های تکامل نیافته چنانچه پوسیدگی دندانی در حد عصب تاجی دندان را درگیر کرده باشد و به ریشه نرسیده باشد با برداشت پوسیدگی و عفونت تاجی و شستشوی ناحیه اکسپوز شده و قرار دادن ماده ای خاص روی پالپ دندان،موجبات تشکیل شدن طبیعی ریشه ها فراهم میشود.
هدف از این درمان حفظ ساختار طبیعی ریشه دندان وکمک به شکل گیری طبیعی آن جهت افزایش طول عمر دندان می باشد.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید:

راهنمای ثبت پیام

پرسش یا نظری دارید؟
همین حالا می توانید پرسش یا نظر خود را ثبت کنید.